European Pig Producers

Dutch Branch

De European Pig Producers (EPP) is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Het jaar 2022 staat in het teken van het 30tig+2 jarig jubileum. Dit wordt gevierd tijdens het congres op 18, 19 en 20 mei a.s. Een unique setting met bijzondere extra's en excursiedagen.

Over ons

Wij zijn een vooruitstrevende Europese club met 70% varkenshouders en 30% periferie leden. Jaarlijks organiseren we twee bijeenkomsten in Nederland voor de Nederlandse leden. Daarnaast is er jaarlijks een congres in Europa, waar alle leden welkom zijn. Eenmaal per drie jaar maken we met de Nederlandse leden een studiereis in Europa. We bezoeken geregeld bedrijven buiten de sector. Daarnaast organiseert het EPP zelf ook nog studiereizen waarbij leden aan kunnen sluiten.

Deze website is bedoeld voor de leden van de EPP. Geïnteresseerde zijn welkom om lid te worden.

Agenda

  •   13 September 2023

Studiereis Portugal


Laatste nieuws

Aanhaken bij bijzonder EPP Congres in Nederland levert kennisvoorsprong op

April 21, 2022

We beginnen er al flink zin in te krijgen. Het aankomend EPP congres te Tiel. Nog een kleine vier weken te gaan en dan kunnen we los.

Lees hier het artikel in Varkens.nl over het waardevolle van een groot Europees netwerk zoals EPP.


Netwerk is goud waard

March 14, 2022

Waarom het hebben van een goed netwerk belangrijk is.

Iedereen is bekend met het gezegde 'alleen ga je sneller, maar samen kom je verder', maar is dat wel zo. Als ik uit mijn eigen ervaring put ga ik zelf vaak niet sneller en heb ik juist mijn netwerk nodig om verder te komen en er snelheid in te houden. Tijdens mijn werk, werk in veel met mensen, organiseer ik bijeenkomsten en ben ik aan het verbinden. Hierbij heb ik altijd mensen nodig. Loop ik ergens tegenaan dan ben ik snel de neiging iemand te bellen die meer weet of de juiste mensen kent.


Het is zo ver! EPP Congress 2022 'Full Chances Ahead - in a rapid changing environment'

December 28, 2021

Het gaat nu echt gebeuren, eindelijk het EPP congress 'Full Chances Ahead - in a rapid changing environment'.

Vanaf 18 tot 20 Mei 2022, organiseert de EPP Dutch Branch het jaarlijkse EPP congres! Met een uitstel van twee jaar wordt nu eindelijk het 30+2 jubileum congres gevierd met u!

Feiten en cijfers

Opgericht in

1990

Aantal leden

170

Aantal studentleden

8

Landen

11

EPP Europa

De European Pig Producers (EPP) is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken.

Enkele varkenshouders namen, onder auspiciën van de DLG, daar het besluit om voor vooruitstrevende collega’s uit geheel Europa een informele vereniging op te richten die zou kunnen dienen als een forum voor de onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein; om het blikveld te verbreden, maar vooral om van elkaar te leren.

De voertaal bij internationale contacten is Engels.

Meer over EPP Branches