European Pig Producers

Dutch Branch

De European Pig Producers (EPP) is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Het jaar 2020 staat ik het teken van het 30tig jarig jubileum. Dit wordt gevierd tijdens het congres in Biddinghuizen, Nederland op 9, 10 en 11 juni a.s.

Over ons

Wij zijn een vooruitstrevende Europese club met 70% varkenshouders en 30% periferie leden. Jaarlijks organiseren we twee bijeenkomsten in Nederland voor de Nederlandse leden. Daarnaast is er jaarlijks een congres in Europa, waar alle leden welkom zijn. Eenmaal per drie jaar maken we met de Nederlandse leden een studiereis in Europa. We bezoeken geregeld bedrijven buiten de sector. Daarnaast organiseert het EPP zelf ook nog studiereizen waarbij leden aan kunnen sluiten.

Deze website is bedoeld voor de leden van de EPP. Geïnteresseerde zijn welkom om lid te worden.

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen

Laatste nieuws

Het is zo ver! EPP Congress 2022 'Full Chances Ahead - in a rapid changing environment'

December 28, 2021

Het gaat nu echt gebeuren, eindelijk het EPP congress 'Full Chances Ahead - in a rapid changing environment'.

Vanaf 18 tot 20 Mei 2022, organiseert de EPP Dutch Branch het jaarlijkse EPP congres! Met een uitstel van twee jaar wordt nu eindelijk het 30+2 jubileum congres gevierd met u!


Congres 2020 uitgesteld naar 2021 ivm Corona

February 05, 2020

Helaas is door het Congres 2020 uitgesteld naar 2021 i.v.m. de Covid-19 uitbraak. Nadere informatie volgt ter zijner tijd.

Traditioneel gezien kunnen eerst de EPP leden zich inschrijven voor het aankomende congres. U heeft een email ontvangen met informatie hoe u zich aan kunt melden. In maart hebben ook de niet leden de kans zich aan te melden.


Feiten en cijfers

Opgericht in

1990

Aantal leden

172

Aantal studentleden

6

Landen

11

EPP Europa

De European Pig Producers (EPP) is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken.

Enkele varkenshouders namen, onder auspiciën van de DLG, daar het besluit om voor vooruitstrevende collega’s uit geheel Europa een informele vereniging op te richten die zou kunnen dienen als een forum voor de onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein; om het blikveld te verbreden, maar vooral om van elkaar te leren.

De voertaal bij internationale contacten is Engels.

Meer over EPP Branches